Woningtaxatie

Taxatiedoelen

Een woningtaxatie kan diverse doelen dienen, denk daarbij bijvoorbeeld aan een taxatie voor:

  • Het verkrijgen van een hypothecaire geldlening
  • Het nemen van een beslissing over de aan- of verkoop van een woning
  • Het maken van bezwaar tegen uw WOZ-beschikking
  • Het vaststellen van de hoogte van schenkings- of succesierechten

Het taxatiedoel is bijzonder belangrijk, omdat een taxateur op grond daarvan onder andere kan beoordelen welk waardebegrip hij dient te hanteren, en welke rapportagevorm het meest voor de hand ligt.

Een bijzonder taxatiedoel: het NWWI

Veruit de meeste taxaties worden verricht met het oog op de verkrijging van een hypothecaire geldlening. Vrijwel alle grote geldverstrekkers eisen inmiddels een taxatierapport dat is beoordeeld door het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI. Dit instituut valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4200 taxateurs bij het NWWI aangesloten. Ook ons kantoor voldoet aan deze strenge eisen. Het aanvragen van een dergelijke taxatie kan op verschillende manieren. Wij kunnen het voor u doen, maar u kunt het ook zelf doen, of laten doen door uw tussenpersoon of bank. Ons kantoor kan dan worden geselecteerd voor het uitvoeren van uw taxatieopdracht binnen de aanmeldprocedure bij het NWWI.

Werkwijze en duur

Afhankelijk van het taxatiedoel en de te waarderen onroerende zaak wordt de werkwijze vastgesteld. Zodra dit bekend is wordt spoedig een afspraak gepland om de te taxeren onroerende zaak te inspecteren. Op kantoor wordt de overige informatie (bestemmingsplan, kadastrale gegevens, milieugegevens etc.) verzameld en geanalyseerd, waarna direct wordt gestart met het uitwerken van de rapportage. Ons streven is om het rapport binnen 5 werkdagen op te leveren, vaak lukt het ons zelf nog sneller. We zijn immers volledig ingericht op het uitvoeren van taxaties en kunnen daardoor snel leveren.

Kosten

Taxaties worden altijd uitgevoerd tegen de onderstaande scherpe tarieven. Dit is een vast bedrag inclusief BTW en alle bijkomende kosten. Zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. De rapporten worden gegarandeerd geaccepteerd door alle geldgevers! Voor de meeste rapporten en zeker voor de gevalideerde rapporten geldt de voorwaarde dat de afstand van ons kantoor in Zwolle tot het te taxeren object niet groter mag zijn dan 20 kilometer.

Taxatierapport (niet gevalideerd)
€ 350,00
Door NWWI of Taxateurs Unie gevalideerd taxatierapport
€ 395,00

Meerprijs combinatie Definitief Energielabel en Taxatierapport € 10,00. Alleen van toepassing indien De Moderne Makelaar is geselecteerd als Erkend Deskundige. Verrekening vindt plaats middels de factuur voor het taxatierapport

Bovenstaande prijzen gelden voor woningen tot € 500.000,00 getaxeerde waarde.
Bel ons voor een scherpe prijs indien de vermoedelijke taxatiewaarde van de woning hoger is dan € 500.000,00.

Wilt u eerst meer informatie?

Bel 038 - 888 90 56 of 0627 - 090 098 dagelijks van 08.00 – 22.00 uur bereikbaar. Een mail sturen kan ook: info@demodernemakelaar.nl

Ons werkgebied